عزاداری محلی حسینیه سادات محرم ۱۳۹۶ -کانون فرهنگی هنری سادات گورزانگ

عزاداری شب چهارم محرم۱۳۹۶-مداح محمد احمدزاده

عزاداری شب پنجم محرم۱۳۹۶-مداح محمد احمدزاده

عزاداری شب پنجم محرم۱۳۹۶-مداح احمدخاکی

عزاداری شب ششم محرم۱۳۹۶-مداح محمد احمدزاده و احمد خاکی

عزاداری شب هفتم محرم۱۳۹۶-مداح احمدخاکی

عزاداری شب هفتم محرم۱۳۹۶-مداح محمد احمدزاده 

عزاداری شب هشتم  محرم۱۳۹۶-مداح محمد احمدزاده و احمد خاکی

عزاداری شب نهم محرم۱۳۹۶-مداح محمد احمدزاده و احمد خاکی

عزاداری شب  دهم محرم۱۳۹۶-مداح محمد احمدزاده و احمد خاکی

عزاداری شب  یازدهم محرم۱۳۹۶-مداح محمد احمدزاده و احمد خاکی

عزاداری شب  دوازدهم محرم۱۳۹۶-مداح احمد خاکی

عزاداری شب  سیزدهم محرم۱۳۹۶-مداح محمد احمدزاده

عزاداری شب  سیزدهم محرم۱۳۹۶-مداح عمران 

دما زنی  روستای گورزانگ 

34 thoughts on “عزاداری محلی حسینیه سادات محرم ۱۳۹۶ -کانون فرهنگی هنری سادات گورزانگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *