برگزاری کاروان شادی بمناسب عید غدیرخم به همراه اجرای گروه بچه های آسمانی روستای گورزانگ

برگزاری کاروان شادی بمناسب عید غدیرخم به همراه اجرای گروه بچه های آسمانی روستای گورزانگ
برگزاری کاروان شادی بمناسب عید غدیرخم به همراه اجرای گروه بچه های آسمانی روستای گورزانگ
عید غدیر
برگزاری کاروان شادی بمناسب عید غدیرخم به همراه اجرای گروه بچه های آسمانی روستای گورزانگ
عید غدیر
برگزاری کاروان شادی بمناسب عید غدیرخم به همراه اجرای گروه بچه های آسمانی روستای گورزانگ
عید غدیر
برگزاری کاروان شادی بمناسب عید غدیرخم به همراه اجرای گروه بچه های آسمانی روستای گورزانگ
عید غدیر
برگزاری کاروان شادی بمناسب عید غدیرخم به همراه اجرای گروه بچه های آسمانی روستای گورزانگ
عید غدیر
برگزاری کاروان شادی بمناسب عید غدیرخم به همراه اجرای گروه بچه های آسمانی روستای گورزانگ
عید غدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *