اخبار روستای گورزانگ

ششمین جشنواره سرود کانون های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان -به میزبانی کانون فرهنگی هنری سادات گورزانگ میناب برگزار می گردد.

۶⃣ ششمین جشنواره 🎊سرود🎼 کانون های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگانبه میزبانی کانون فرهنگی هنری سادات گورزانگ میناب برگزار می...