تماس جهت دعوت برای اجراء

برای هماهنگی برای دعوت از گروه سرود بچه های آسمانی  با شماره های همراه زیر تماس فرمایید: 09301876293 09352285589 رایانامه:...