خبر اصلی

انتخاب سردبیر

اخبار

ششمین جشنواره سرود کانون های فرهنگی هنری مساجداستان هرمزگان (میناب )-به میزبانی کانون فرهنگی هنری سادات گورزانگ برگزار شد.

به گزارش ستاد ارتباطات رسانه ای(فهما) از استان هرمزگان، هیات داوران ششمین جشنواره سرود کانون های فرهنگی هنری مساجد برگزیدگان...

ششمین جشنواره سرود کانون های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان -به میزبانی کانون فرهنگی هنری سادات گورزانگ میناب برگزار می گردد.

۶⃣ ششمین جشنواره 🎊سرود🎼 کانون های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگانبه میزبانی کانون فرهنگی هنری سادات گورزانگ میناب برگزار می...