اخبار روستای گورزانگ

عزاداری محلی حسینیه سادات محرم ۱۳۹۶ -کانون فرهنگی هنری سادات گورزانگ

عزاداری شب چهارم محرم۱۳۹۶-مداح محمد احمدزاده عزاداری شب پنجم محرم۱۳۹۶-مداح محمد احمدزاده عزاداری شب پنجم محرم۱۳۹۶-مداح احمدخاکی عزاداری شب ششم محرم۱۳۹۶-مداح محمد…